top of page

Pirkimo taisyklės

Bendrosios nuostatos

 1. Elektroninė parduotuvė (toliau – el. parduotuvė) – internetiniame tinklapyje www.zalesiai.lt esanti elektroninė parduotuvė kurioje Pirkėjas gali įsigyti Pardavėjo siūlomas prekes.

 2. Elektroninės prekybos taisyklės (toliau – Taisyklės) – šios el. parduotuvės prekių pirkimo-pardavimo taisyklės.

 3. Pardavėjas – Jovita Verbickienė, Individualios veiklos pagal pažymą Nr.673391 , adresas: Pavasario g. 11, Velžys, Velžio sen., 38125 Panevėžio r., Tel.: +370 616 39919, el. paštas: zali.zalesiai@gmail.com

 4. 4. Pirkėjas – asmuo įsigyjęs prekes el. parduotuvėje.

 5. Pirkimo–Pardavimo sutartis (toliau - Sutartis) – sudaryta prekių pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kurią sudaro Pirkėjo pateiktas ir Pardavėjo patvirtintas prekių užsakymas ir Pirkėjo patvirtintos Taisyklės.

 6. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su asmeniu (duomenų subjektu), kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyta, ir kuri yra užregistruojama internetiniame tinklapyje www.zalesiai.lt (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita informacija nurodyta internetinio puslapio www.zalesiai.lt registracijos formose), taip pat kita informacija, kuri tampa žinoma dėl asmens naudojimosi internetiniu tinklalapiu www.zalesiai.lt, ir yra detalizuojama Privatumo politikoje.

 7. Privatumo politika - Pardavėjo patvirtintas dokumentas, skelbiamas internetiniame tinklapyje www.zalesiai.lt, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės.

 8. Paskyra (toliau – Paskyra) – Pirkėjui užsiregistravus internetiniame tinklapyje www.zalesiai.lt, sistema sauganti ir atvaizduojanti Pirkėjo asmens duomenis ir užsakymų istoriją.

 9. Pristatymo būdas - kurjeriu „iš namų į namus“. Pristatymo laikas - 3-5 darbo dienos.

Mokėjimai bei pinigų grąžinimo politika

 1. Mokėjimo būdas – naudojantis el. bankininkyste. Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

 2. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas parduoti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

 3. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę ir už jos pristatymą sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti prekės įsigijimo dokumentą bei pasirašytą prašymą, su nurodyta prekės grąžinimo priežastimi.

Pirkėjo teisės

 1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir el. parduotuvės nustatyta tvarka.

 2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Sutarties, sudarytos su el. parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo daikto pristatymo dienos.

 3. Prekių grąžinimo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, bei nėra sugadinta originali prekės pakuotė.

 4. Pirkėjas, norėdamas grąžinti kokybišką prekę, padengia visas siuntos transportavimo išlaidas.

 5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

 6. Grąžinama prekė turi būti saugiai supakuota.

 7. Grąžinant prekę, reikia pateikti prašymą, nurodant detalią užsakymo informaciją: užsakymo numeris, data, prekė, kaina, pristatymo data. Prašyme reikia nurodyti sąskaitą pinigų grąžinimui.

 8. Pirkėjas grąžindamas prekę pats atsako už jos sklandų ir saugų atvykimą iki zalesiai.lt buveinės.

Pirkėjo pareigos

 

 1. Pirkėjas privalo laiku sumokėti už prekes bei prekių pristatymą, jeigu prekių pristatymo mokestis yra taikomas, ir priimti prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.

 2. Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti savo prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie treti asmenys nepasinaudos prisijungimo duomenimis prekėms iš Pardavėjo užsakyti ar įsigyti.

 3. Pirkėjas registracijos ir užsakymo pateikimo formose turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją.

 4. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja atlikti būtinus veiksmus prekių priėmimui.

 5. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats arba pildydamas užsakymo pateikimo formą nurodyti kitą asmenį, kuris priims prekes.

 6. Pirkėjas taip pat privalo vykdyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Taisyklėse bei Privatumo politikoje numatytus įsipareigojimus.

Pardavėjo teisės

 1. Jei Pirkėjas bando pakenkti el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el.parduotuve.

 2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Pirkėjui, nutraukti paslaugų teikimą, keisti el. parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį.

 3. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, gavęs sąskaitą apmokėjimui to nepadaro per 3 (tris) darbo dienas.

 4. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, susisiekia su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu vėliausiai kitą darbo dieną nuo užsakymo pateikimo dienos.Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

 5. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

 6. Pardavėjas neįsipareigoja kompensuoti pirkėjui jokių tiesioginių ar netiesioginių nuostolių atsiradusių dėl pavėluoto prekės pristatymo.

 7. Jei dėl sistemos klaidos el. parduotuvėje atsiranda klaidinga prekės kaina, pardavėjas turi pilną teisę anuliuoti pirkėjo užsakymą prieš tai jį informavęs.

Pardavėjas įsipareigoja

 1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir el. parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

 2. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 darbo darbo dienas iš Pirkėjo užsakytų bei apmokėtų prekių suformuoti siuntą ir ją įregistruoti siuntų gabenimo įmonės informacinėje sistemoje, t. y. išsiųsti prekę.

 3. Pardavėjas neįtakoja siuntų gabenimo įmonės (kurjerių) siuntų pristatymo laiko.

 4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas parduoti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu apmokėjimas jau buvo atliktas.

 5. Jeigu įsigyta prekė neatitiko kokybės reikalavimų, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę ir už jos pristatymą sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikimo. Prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje. Taip pat Pirkėjas turi pateikti prekės įsigijimo dokumentą bei pasirašytą prašymą, su nurodyta prekės grąžinimo priežastimi.

Kitos sąlygos

 1. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

bottom of page